زمهریر و تب؟!

۱۶ اسفند ۱۳۸۷

زمهریر شده است این سوت و کوری روزهای هفتم!

 

آن سو را نگاه می کنم؛ جای خالی ات سخت نفس های دل را به شماره می اندازد. و این سو، شکستگی توبه های ترک خورده ام، بر دوش دل سنگینی می کند…چه به روزگار دل آورده است این نبودن تو و بودن این همه توبه های شکسته!

 

تبی غریب درون مرا می سوزاند؛ داغ شرم بر پیشانی دل!

زمهریر و تب؟!!

زمهریر نبودن تو، تب شرمندگی گناه

زمهریر تب دار روزگار بی تو بودن!

انعکاسی از تناقض “خواستن تو” و “ثانیه ها به گناه  آلودن”

هزار کوچه راه مانده است انگار تا لمس هوای ملکوتی بودنت؛

انعکاس گناهان من… داغ شرم بر پیشانی دل!

 

نمی شود که فقط اشک نبودنت را بریزم، راه این همه کوچه، از توبه ی من می گذرد؛ باید یکبار دیگر برخیزم: بسم الله… یاعلی…تا غروب جمعه هنوز قدر دو رکعت نماز باران خورده ی من، وقت هست. کسی چه می داند، شاید دلت برای بی قراری دلم سوخت؛ شاید!

 

دلم هوایی عطر نرگس شبنم زده ات شد در این ثانیه های آخر مانده به روز زیبای آغاز ولایتت؛ کسی گوشه ی دلم به تلخی می گوید:”آغاز غیبتت”؛  انعکاسی از تناقض “خواستن تو” و “ثانیه ها به گناه  آلودن”!

 

 

پی نوشت: تقویم می گوید که “یک وجب دل” یک ساله شده است. یک سال سرشار از رنگارنگی های تلخ و شیرین که کوله بار سبک تجربه ام را کمی پربارتر کرد. نوشتم، نه از آن رو که من به چیزی رسیده ام که دیگران نرسیده اند؛ نوشتم، شاید که در این نوشتن من و خواندن دیگران فرجی باشد؛ همین!

“یک وجب دل”، بودنش را مرهون همراهی های زینب عزیزم و یک بزرگوار دیگر است؛ که گاه و بیگاه، با تلفن و پیامک و چت و ای میل و… مزاحمشان شده ام. بی تشکر از این دو بزرگوار، حتمی اینجا چیزی کم بود؛ چیزی مثل ادب! ممنون و بیشتر از تشکر، عرض شرمندگی این مزاحمت های مجازی و حقیقی!

امیدوارم که دوستان، به بهانه ی این یک سالگی، در کامنتدونی به نقد “یک وجب دل” بنشینند و البته که این حضور حقیقی بنده  در دنیای مجازی را، نقد منصفانه شایسته تر است تا الطاف بزرگوارانه.

 

یاعلی مدد

RSS