جشن عاطفه ها؛ جای خالی عدالت

۸ مهر ۱۳۸۸

                      (1)
فقط یک بسته‌ی مداد رنگی
-حتی شش تایی‌اش-
هم
سیاه و سفیدی نقاشی‌های او را
                             رنگ می‌زند
هم
همه‌ی آخرت تو را

                      (2)

عاطفه ها
هر قدر تقسیم شوند
جای خالی عدالت را
پر نمی‌کنند!

                      (3)
کیف می‌خری
کفش می‌خری
مداد، خودکار، دفتر
عاطفه‌ات نیست که تقسیم می‌کنی؛
بخش کوچکی است
از خمس این همه سال زندگی؛
مرهمِ درد خفیف وجدانت
وقتی برای دختر پیش دبستانی‌ات
سری کامل لوازم التحریر باربی را خریدی!

RSS