پروانگی

۳۰ آذر ۱۳۸۸

دو سال پیش “روایتی مکتوب از پروانگی آدم‌ها” را، با این امید که مریم به زودی خوب شود، نوشتم؛ حالا در پنجمین سالگرد واقعه‌ی ‌آتش‌سوزی ارک، مریم همچنان روی تخت بیماریست و زینب و فاطمه، همچنان پرستارانی آسمانی.

RSS