عشق و خرافه

قاصدک را که فوت کردم
دعا کردم یکی شان به تو برسد!
عشق، آدم را خرافاتی می کند
حتی به فال معتقد می شوی؛
قاصدک که خود اهل رفتن است…

بیت بیت حافظ که هیچ،
خط به خط کف دست هایم را می گردم؛
شاید کسی، جایی، چیزی از آمدن تو گفته باشد!

خرافه بیشتر از این؟
ته مانده ی قهوه هایی را که بی تو خورده ام
پی رد پای تو گشته ام!

یک پاسخ برای ”عشق و خرافه“

درج یک پاسخ